قهرمانان حال حاضر wwe

یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391

شیمس قهرمان کمربند سنگین وزن جهان